A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Welkom bij Meldpunt discriminatie en pesten (MDP)

Word je gediscrimineerd of gepest? Omdat je te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap hebt? Houd het dan niet stil, maar laat je horen. Want melden helpt!

In iedere Nederlandse gemeente is er een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies, registratie en bijstand bij incidenten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of structurele uitsluiting is belangrijk om te melden!


 


Verbod op discriminatie en pesten
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er in die situatie niet toe doen. In de wet staat dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, ongeacht huidskleur, handicap, leerproblemen enzovoort. Toch blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat 1 op de 4 Nederlanders discriminatie ervaart. Door melding te maken bij het MDP kunnen wij u helpen om uw zaak op te pakken en proberen we het samen op te lossen of we verwijzen u door als dat nodig is.

U kunt een klacht melden via het meldformulier, telefonisch via 026-3772333 of via het gemeenteloket.


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >