A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo
MELDFORMULIER
Het gaat over:
Ik ben:

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van het Meldpunt. Mocht u niets horen, neem dan telefonisch contact op met ons Meldpunt.

Pesten of discriminatie melden doe je hier!

Wie kan er melden?

Inwoners en professionals uit de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar kunnen voor advies en bijstand terecht bij het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Ook als getuige van een incidente kunt u melding maken bij het MDP. Tevens kunt u anoniem melden.

Bent u woonachtig buiten de regio Gelderland-Midden, dan kunt u kijken op www.discriminatie.nl voor een lokaal meldpunt bij u in de buurt.

Hoe kunt u melden?

  • Telefonisch: 026-3772333 (maandag t/m donderdag van 9:00 -17:00 uur);
  • Via bovenstaand meldformulier;
  • Via het gemeenteloket kunt u in een persoonlijk gesprek uw melding laten opnemen. Hiervoor moet u bij sommige gemeenten van te voren een afspraak maken. De gemeente zorgt ervoor dat het meldformulier naar het MDP wordt doorgezonden. 

Werkwijze klachtbehandeling

Het MDP komt voort uit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga). het Meldpunt voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de antidiscriminatievoorzieningen. De toepassing van de Wet bescherming persoongegevens (Wbp) is geïntegreerd in de werkwijze van het MDP. Ondersteuning van melders kan bestaan uit advies, doorverwijzing of bijstand bij procedures. De landelijke (anonieme) registratie van meldingen draagt bij aan een landelijk beeld van ongelijke behandeling, discriminatie en discriminatoir pesten.


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >