A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo
MELDFORMULIER
Het gaat over:
Ik ben:

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van het Meldpunt. Mocht u niets horen, neem dan telefonisch contact op met ons Meldpunt.

Pesten of discriminatie melden doe je hier!

 

Hoe kunt u melden?

  • Via bovenstaand meldformulier;
  • Telefonisch: 026-3772333 (maandag t/m donderdag van 9:00 -17:00 uur);
  • Via WhatsApp of SMS : 06-38335808
  • Via het gemeenteloket kunt u in een persoonlijk gesprek uw melding laten opnemen. Hiervoor moet u bij sommige gemeenten van te voren een afspraak maken. De gemeente zorgt ervoor dat het meldformulier naar het MDP wordt doorgezonden. 

Wie kan er melden?
Inwoners en professionals uit de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar kunnen voor advies en bijstand terecht bij het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Ook als getuige van een incident kunt u melding maken bij het MDP. Tevens kunt u anoniem melden. Bent u woonachtig buiten de regio Gelderland-Midden, dan kunt u kijken op www.discriminatie.nl voor een lokaal meldpunt bij u in de buurt.

Werkwijze klachtbehandeling

Het MDP komt voort uit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga). MDP voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de antidiscriminatievoorzieningen. De toepassing van de Wet bescherming persoongegevens (Wbp) , vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),  is geïntegreerd in de werkwijze van het MDP. Ondersteuning van melders kan bestaan uit advies, doorverwijzing of bijstand bij procedures. De landelijke (anonieme) registratie van meldingen draagt bij aan een landelijk beeld van ongelijke behandeling, discriminatie en discriminatoir pesten. Voor melders is de folder : werkwijze meldingen beschikbaar.


 

Nieuws
Meer dan 1600 meldingen van discriminatie in Gelderland en Overijssel

Afgelopen jaar zijn er in totaal 1629 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de politie en meldpunten in Gelderland e.... Lees meer >

Voorlichting WhatsUp? in Zevenaar van start

Onlangs is voor de leerlingen van het Liemers College in Zevenaar WhatsUp van start gegaan. Tijdens gastlessen werden zij meegenomen in onderwerpen rondom sociale.... Lees meer >

Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >