A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van sociale veiligheid van de LHBTi+ -ers.  Meer dan 5500 inwoners uit Gelderland en Overijssel reageerden op de online vragenlijst over sociale veiligheid in de eigen leefomgeving. Lees verder het persbericht van de provincie Gelderland:

De acceptatie en veiligheid Gelderse LHBTI+ ers moet beter. In Gelderland voelt 40 % van de LHBTI+ ers zich onveilig en een deel van hen overweegt te verhuizen. De provincie roept gemeenten daarom op samen te werken aan een Gelderland waarin alle LHBTI+ ers zich veilig en geaccepteerd voelen. Vrijdag 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie   (IDAHOT). De provincies Gelderland en Overijssel hebben laten onderzoeken hoe het staat met de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Gelderlanders waarderen de acceptatie van LHBTI+ ers in hun omgeving met een 7,1. Twee op de drie LHBTI+ ers voelt zich op het werk veilig genoeg om ‘uit de kast te komen’. Toch voelt een deel van de LHBTI+ ers zich soms onveilig. Uit het onderzoek blijkt dat 15% zich weleens tot vaak onveilig voelt op het we....Lees verder

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 miljoen inwoners) vorig jaar 1200 mensen melding hebben gemaakt van een incident waarbij sprake was van discriminatie, pesten of uitsluiting. Volgens het SCP onderzoek Ervaren discriminatie, komt 1 op 4 mensen minimaal eenmaal per jaar in aanraking met discriminatie. Daaruit is af te leiden dat lang niet iedereen hulp zoekt bij discriminatie. De reden kan zijn dat mensen het zelf oplossen, we horen echter vaak dat mensen niet weten dat er hulp voorhanden is. Bij de politie kunnen mensen aangifte doen. Dat kan bijvoorbeeld als je beledigende uitspraken op straat hoort over een groep mensen, of als je zelf slachtoffer bent van uitsluiting of discriminatie. De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) bestaat dit jaar 10 jaar. Deze wet zorgt ervoor dat ervaren ongelijke behandeling bij een lokaal Meldpunt gemeld kan worden. De Meldpunten verlenen bijstand op grond van de antidiscriminatiewetgeving. Want naast het strafrecht is er meer wetgeving dat zorgt voor gelijke kansen in gelijke gevallen, zoals de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Het is daarom belangrijk dat alle meldingen van discriminatie bij de lokale Meldpunten terecht komen. Meldpunten kunnen vanuit de taa....Lees verder

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande uit de provincies Gelderland en Overijssel, telt vijf van deze organisaties, de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Deze vijf ADV’s werken al lange tijd samen op allerlei gebieden. We leren van elkaar, maken gebruik van elkaars producten en diensten en we trekken gezamenlijk op bij projecten die het werkgebied van de ADV overstijgen. Bijvoorbeeld bij een grootschalig onderzoek naar veiligheidsgevoel van LHBTI-ers in Oost-Nederland. In toekomstige publicaties herkent u deze organisaties met het logo Samenwerkingsverband ADV-Oost.

Lees verder

Samen discriminatie in de horeca bespreekbaar maken

In 2018 heeft de officiële aftrap plaatsgevonden voor het Horecadeurpanel Arnhem. Het Horecadeurpanel Arnhem ziet toe op een discriminatievrij uitgaansleven in Arnhem waar bezoekers, horecapersoneel en portiers discriminatie kunnen melden. Het Horecadeurpanel is een samenwerking tussen de ondernemersvereniging Korenmarkt, Korenkwartier, Gemeente Arnhem, Politie en Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). De verschillende ondernemers, politie en gemeente Arnhem hebben aangegeven veel vertrouwen te hebben in deze gezamenlijke aanpak van horecadiscriminatie in Arnhem. Meer informatie: Horecadeurpanel Arnhem .

Lees verder

Samenwerkingsafspraken antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), Politie en Openbaar Ministerie

Door het ondertekenen van samenwerkingsafspraken op 15 mei 2017 hebben de anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s), Politie en het Openbaar Ministerie (OM) een volgende stap gezet in een meer effectieve strafrechtelijke aanpak van discriminatie.

Voor het volledige bericht kijk op de website van het Openbaar Ministerie.

Lees verder