A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, zoals het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). In het kader van effectieve ondersteuning aan melders, scoren dit type organisaties goed op het gebied van; organisatievorm, statutaire procesbevoegdheid, samenwerking met politie en Openbaar Ministerie en qua vindbaarheid, kwaliteit en kennis.  

Als MDP zijn wij tevreden dat alle, in het rapport opgestelde, randvoorwaarden binnen onze organisatie aanwezig z....Lees verder

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centraal. Zowel de politieorganisatie, MDP en de deelnemende agenten zijn positief over de leerzame bijeenkomsten en versterkte samenwerking.

Lees verder

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen Ajax-keeper André Onana, in gesprek gegaan met het MDP om in gevallen waarin strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is, daders toch aan te pakken door het opleggen van een verplicht educatief traject.

Meer informatie over dit project van Vitesse, Openbaar Ministerie en het MDP treft u hier:

Jaarbericht Meldpunt discriminatie en pesten 2016

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) is actief betrokken bij projecten en onderzoeken die bijdragen aan preventie en bewustwording van discriminatie en pesten. In het Jaarbericht 2016 treft u een overzicht met handige links naar activiteiten, resultaten, projecten en diensten van het MDP.

Lees verder

Bijna 400 meldingen van discriminatie in Gelderland-Midden

In 2016 hebben burgers en professionals in de regio Gelderland-Midden in totaal 399 meldingen van discriminatie gemaakt. Dit blijkt uit het 'Discriminatiebeeld Gelderland-Midden 2016' dat is gepubliceerd door het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Bij de aanpak van incidenten werkt het MDP steeds nauwer samen met politie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Uit het Discriminatiebeeld blijkt dat ongelijke behandeling op grond van ras het meest gemeld wordt. Zo worden er nog regelmatig mensen de toegang geweigerd in de horeca wegens hun huidskleur of afkomst. Tevens wordt er steeds v....Lees verder