A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van sociale veiligheid van de LHBTi+ -ers.  Meer dan 5500 inwoners uit Gelderland en Overijssel reageerden op de online vragenlijst over sociale veiligheid in de eigen leefomgeving. Lees verder het persbericht van de provincie Gelderland:

De acceptatie en veiligheid Gelderse LHBTI+ ers moet beter. In Gelderland voelt 40 % van de LHBTI+ ers zich onveilig en een deel van hen overweegt te verhuizen. De provincie roept gemeenten daarom op samen te werken aan een Gelderland waarin alle LHBTI+ ers zich veilig en geaccepteerd voelen. Vrijdag 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie   (IDAHOT). De provincies Gelderland en Overijssel hebben laten onderzoeken hoe het staat met de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Gelderlanders waarderen de acceptatie van LHBTI+ ers in hun omgeving met een 7,1. Twee op de drie LHBTI+ ers voelt zich op het werk veilig genoeg om ‘uit de kast te komen’. Toch voelt een deel van de LHBTI+ ers zich soms onveilig. Uit het onderzoek blijkt dat 15% zich weleens tot vaak onveilig voelt op het werk of op school. Meer in het algemeen ervaren 40% van de LHBTI’s af en toe gevoelens van onveiligheid. Een geënquêteerde zegt daarover: “Wij lopen niet hand in hand. Ik heb toch een alertheid omdat ik nooit weet wie ik ga treffen op straat en welke nare reacties we zouden kunnen krijgen. Dat voelt te kwetsbaar.” LHBTI’s geven vaker dan anderen aan te willen verhuizen omdat zij zich niet thuis voelen in de buurt, de buurt(bewoners) niet gezellig vinden of een onveilig gevoel in hun woonomgeving te hebben. Bedreigde LHBTI’s kunnen incidenten melden bij de regionale meldpunten voor discriminatie. Deze meldpunten kunnen advies geven en bemiddelen.  Gedeputeerde Bea Schouten: “Ik wil dat alle LHBTI’s zich veilig voelen in Gelderland. Ik roep daarom gemeenten op zich in te spannen voor een omgeving waar LHBTI's zichzelf kunnen en durven te zijn. Ik hoop hen begin juni te zien op de derde regenboogdag in Tiel, om deze zorgen te bespreken.’’  LHBTI’s denken dat voorlichting in het onderwijs, de zorg en de sport hun situatie kan verbeteren. Klik hier voor het Samenlevingsonderzoek acceptatie LHBTI+ ers in Gelderland en Overijssel.


Terug
Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >