A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

In gesprek met elkaar

Bemiddeling als instrument voor de aanpak van conflicten
Veel mensen weten niet wanneer er sprake is van ongelijke behandeling, strafbare discriminatie of feitelijk pestgedrag. Onze consulenten zijn experts op het gebied van de discriminatiewetgeving in Nederland en kunnen u bijstaan in het inzichtelijk maken van de situatie en adviseren in de aanpak van pesterijen en discriminatie. Ongewenst gedrag bespreekbaar maken is moeilijk. Emoties spelen vaak de hoofdrol. Door de inzet van een onafhankelijk persoon wordt het vaak weer mogelijk om met elkaar in gesprek te komen. Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) zet regelmatig bemiddeling in als instrument bij conflicten op het werk, op scholen of in de wijk. Tevens weten werkgevers ons steeds vaker te vinden voor advies bij incidenten op de werkvloer. Evenals docenten, wijkagenten en wijkteams; ook zij schakelen het MDP in voor advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering. Bij MDP zijn ADR-gecertificeerde mediators in dienst.

Voor meer informatie kunt u contact met  ons opnemen via 026-3772333 of adv@art1gelderlandmidden.nl. Wij kijken graag met u mee, voor analyse, advies en als gesprekspartner bij conflicten met een aanwijsbare discriminatiegrond.


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centr.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen .... Lees meer >