A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Het nut van het melden van incidenten

Door uw situatie bij bij het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) te melden wordt het mogelijk u te helpen. Dit kan op veel manieren. Door naar uw verhaal te luisteren kijken wij met u mee naar de ontstane situatie. Samen met u wordt er besproken welke stappen mogelijk zijn om de situatie bespreekbaar te maken, te onderzoeken of u te ondersteunen bij een klachtenprocedure. Het advies is op maat gemaakt en afhankelijk van de problematiek.

In 2016 heeft het MDP bijna 250 meldingen geregistreerd. Een groot deel daarvan gaat over ongelijke behandeling op grond van ras, handicap of leefijd. Het bespreekbaar maken van de situatie tussen partijen is vaak een eerste stap. De bemiddeling vanuit ons bureau draagt bij aan het starten van een dialoog. Alle betrokken partijen worden gehoord. De partijen sluiten het bemiddelingstraject vaak naar tevredenheid af. Bij klachtenprocedures, aangiften, onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens, waarbij vermeende discriminatie is onderzocht, geven melders aan zich erkent te voelen.

Meer informatie over onderdelen van het werk van het MDP? Klik op onderstaande links:

Bemiddeling door het MDP

Uitspraken rechtbank Arnhem-Zutphen

MDP bij het College voor de Rechten van de Mens


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >