A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Het nut van het melden van incidenten

Door uw situatie bij bij het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) te melden wordt het mogelijk u te helpen. Dit kan op veel manieren. Door naar uw verhaal te luisteren kijken wij met u mee naar de ontstane situatie. Samen met u wordt er besproken welke stappen mogelijk zijn om de situatie bespreekbaar te maken, te onderzoeken of u te ondersteunen bij een klachtenprocedure. Het advies is op maat gemaakt en afhankelijk van de problematiek. Als u alleen behoefte heeft aan een goed gesprek over wat u is overkomen, of indien u slechts getuige bent geweest van discriminatie, ook dan kunt u bij MDP terecht!

Door te melden bij MDP draagt u tevens bij aan het inzichtelijk maken van ervaren discriminatie in Nederland. Meldingen bij MDP kunnen anoniem bijdragen aan rapportages over ervaren discriminatie. Hierdoor onstaat er een goed beeld van wat in Nederland en Gelderland-Midden speelt en waar behoefte is aan preventie.


Meldingen en resultaten

In 2017 heeft het MDP 333 meldingen geregistreerd en zaken gemonitord. Bij de behandeling van deze meldingen is het bespreekbaar maken van de situatie tussen partijen vaak een eerste stap. De bemiddeling vanuit MDP draagt veelal bij aan een herstel van verhoudingen. Naar alle betrokken partijen wordt geluisterd. De partijen sluiten een bemiddelingstraject vaak naar tevredenheid af. Bij klachtenprocedures, aangiften, onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens, waarbij vermeende discriminatie is onderzocht, geven melders aan zich erkent te voelen. Meer informatie over deze onderdelen van het werk van het MDP? Klik op onderstaande links.


Bemiddeling door het MDP

MDP bij het College voor de Rechten van de Mens

Uitspraken rechtbank Arnhem-Zutphen


 

Nieuws
Meer dan 1600 meldingen van discriminatie in Gelderland en Overijssel

Afgelopen jaar zijn er in totaal 1629 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de politie en meldpunten in Gelderland e.... Lees meer >

Voorlichting WhatsUp? in Zevenaar van start

Onlangs is voor de leerlingen van het Liemers College in Zevenaar WhatsUp van start gegaan. Tijdens gastlessen werden zij meegenomen in onderwerpen rondom sociale.... Lees meer >

Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >