A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Voorlichting, projecten, onderzoek, monitoring en training

Wanneer is er sprake van ongelijke behandeling? Hoe maak je ongewenst gedrag bespreekbaar? En wanneer wordt de antidiscriminatiewetgeving overtreden? Door de inzet van preventie en deskundigheidsbevordering is het mogelijk om; mensen bewust te maken van eigen denkbeelden en vooroordelen, te wijzen op het recht op gelijke behandeling, discriminatie, pesten en uitsluiting vroegtijdig te signaleren en ongelijke behandeling te bestrijden door een effectieve aanpak.

MDP verzorgt trainingen over het signaleren en aanpakken van discriminatie, pesten en uitsluiting. Door de inzet van onderzoeken, monitoring en voorlichting worden er instrumenten aangereikt waarmee discriminatie en pesten kan worden bestreden. Klik onderstaand op een van de categorieën voor meer specifieke informatie over de projecten en preventieactiviteiten van MDP.


Scholen

Werkgevers

Sport

Wijken

Professionals

Onderzoek


 

Nieuws
Meer dan 1600 meldingen van discriminatie in Gelderland en Overijssel

Afgelopen jaar zijn er in totaal 1629 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de politie en meldpunten in Gelderland e.... Lees meer >

Voorlichting WhatsUp? in Zevenaar van start

Onlangs is voor de leerlingen van het Liemers College in Zevenaar WhatsUp van start gegaan. Tijdens gastlessen werden zij meegenomen in onderwerpen rondom sociale.... Lees meer >

Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >